DESCOPERĂ TURCIA


REZERVARI HOTELURI 

Republica Turcia,

La intersecţia a două continente, Turcia este înainte de toate locul de întalnire a mai multor civilizaţii.    Turcia este o ţară întinsă pe două continente. 97% din suprafaţa ţării se află în Asia (Anatolia) şi 3% Europa (peninsula Balcanică). Turcia are graniţe cu opt ţări: Grecia şi Bulgaria la nord-vest; Georgia, Armenia şi Azerbaidjan la nord-est; Iran (Persia) la est; şi Irak şi Siria la sud.  Turcia este  poarta de trecere dintre Europa si Asia.  Emblema Istanbulului este  podul  peste strâmtoarea Bosfor care face această legătură.  Este o ţară euroasiatică aflată pe malul Mării Mediterane şi nu numai.  Turcia are iesire la patru mări: Marea Neagra, Marea Marmara, Marea Egee si Marea Mediterană.  Turcia este locul unde multe civilizaţii antice, şi-au pus amprenta. Aici s-au perindat multe popoare, printre care hitiţii, perşii, macedonenii, romanii şi bizantinii, lăsând în urma lor minunate vestigii arhitecturale, arheologice şi istorice.

Istoria Turciei – Republica Turcia a fost întemeiată la 29 octombrie, 1923 din rămăşiţele Imperiului Otoman. Originile Turciei moderne încep odată cu sosirea triburilor turce în Anatolia în secolul al 11-lea. În urma înfrângerii turcilor selgiucizi de către mongoli, un vid de putere a permis noii dinastii otomane să devină o forţă importantă în regiune. În secolul al 16-lea, ajuns la întinderea maximă, Imperiul Otoman acoperea Anatolia, Africa de Nord, Orientul Apropiat, Europa de sud-est şi Caucazul. După înfrângerea suferită în primul război mondial, puterile învingătoare au căutat împărţirea imperiului prin Tratatul de la Sévres. Cu sprijinul aliaţilor, Grecia a invadat şi ocupat oraşul Izmir, în conformitate cu Tratatul. La 19 mai, 1919 a fost iniţiată o mişcare naţionalistă sub conducerea lui Mustafa Kemal Ataturk Paşa, un comandant militar care s-a distins în cursul bătăliei de la Gallipoli. Kemal Paşa a încercat revocarea termenilor tratatului semnaţi de sultan la Istanbul, mobilizând fiecare parte a societăţii turceşti, în ceea ce a devenit războiul turc de independenţă (în turcă: Kurtuluş Savaşı). La 18 septembrie, 1922, armatele de ocupaţie ale Antantei au fost învinse şi ţara eliberată. A urmat abdicarea sultanului la 1 noiembrie, 1922, astfel încheindu-se 631 de ani de stăpânire otomană. În 1923 Tratatul de la Lausanne a recunoscut suveranitatea noii Republici Turce, iar Kemal a primit supranumele de Atatürk (însemnând Părintele Turciei) şi a devenit primul preşedinte al ţării. El a instituit mai multe reforme care au modernizat Turcia, desprinzând-o de trecutul ei otoman.

Turcia de azi În ciuda rădăcinilor islamice, Turcia este o ţară cu viziuni vestice şi candidată la aderarea în Uniunea Europeana.  Cel mai mare oraş al Turciei este Istanbul cu o populaţie de peste 12 milioane locuitori dar capitala ţării este la Ankara.    Turcia are un turism foarte dezvoltat  iar turcii prin felul lor de a fi,  prietenoşi şi ospitalieri, fac ca întradevăr odată ce ai ajuns acolo să te simţi foarte bine.   De pe lista locurilor de vizitat, nu trebuie să lipsească Troia, Efes, Tarsus, Cappadocia, Pamukkale, Konya, etc.    În Turcia fie că doreşti să vizitezi vechi vestigii, să te odihneşti în  Antalya sau Bodrum,  să vizitezi şi să-ţi faci cumpărături în Istanbulul, pentru fiecare se găseşte câte ceva de făcut, încât şederea dîn Turcia să râmână o amintire plăcută.   În bucătaria specifică acestei ţări se regăsesc atât delicatesele culinare din bazinul Mării Mediterane, cât şi aromele caucaziene şi mirodeniile fine din Orientul Mijlociu.

Clima –  Clima Turciei este temperat-maritimă pe litoralul Mării Negre şi subtropicală pe litoralul Mării Mediterane. În ianuarie, temperaturile medii sunt de 5°C în nord, la Samsun, -4°C în podişul Anatoliei la Kayseri şi 11°C în sud, la Antalya. Precipitaţiile sunt reduse în sud şi centru (în jur de 400 mm/an) şi bogate în nord-vest, pe litoralul Mării Negre (1.600 mm/an)

Republic of Turkey is a country lying on two continents. 97% of the country is in Asia (Anatolia) and 3% Europe (Balkan peninsula). Turkey has borders with eight countries:  Greece and Bulgaria to the north-west, Georgia, Armenia and Azerbaijan to the north-east, Iran (Persia) to the east, and south of Iraq and Syria. Turkey is the gateway between Europe and Asia pass. Emblem Istanbul is the bridge over the Bosphorus Strait, which makes this link. It is a Eurasian country located on the shores of the Mediteranean and beyond. Turkey bordering the four seas: the Black Sea, Marmara,Aegean and Mediterranean. Turkey is the place where many ancient civilizations, have made their mark. Here there have been many nations, including the Hittites, Persians, Macedonians, Romans and Byzantines, leaving their beautiful architectural relics, arheological and historical.

History of Turkey – Republic of Turkey was founded on October 29, 1923 from the ashes of the Ottoman Empire. The origins of modern Turkey begins with the arrival of Turkish tribes in Anatolia in the 11th century. The Seljuk Turks defeat by the Mongols, a power vacuum has allowed new Otoman dynasties to become a major force in the region. In the 16th century, reached its fullest extent, the Otoman Empire covered Anatolia, North Africa, Middle East, South East and the Caucas. After defeat in World War I, the victorious powers sought division of the empire by the Treaty of Sevres. With the support of allies, invaded Greece and occupied the city of Izmir under the Treaty. On May 19, 1919 to initiate a nationalist movement led by Mustafa Kemal Pasha Ataturk, a military commander who distinguished himself during the Battle of Gallipoli. Kemal Pasha sought revocation of the terms of treaty signed by the Sultan in Istanbul, mobilizing every part of Turkish society in what has become the Turkish War of Independence (Turkish: Kurtuluş Savas). On September 18, 1922, occupation of the Entente armies were defeated and the country released. He followed the abdication of the Sultan on November 1, 1922, so ending 631 years of Ottoman rule. In 1923 the Treaty of Lausanne recognized the sovereignty of the new Turkish Republic, and received the nickname of Kemal Atatürk (meaning Father of Turkey) and became the first president. He instituted many reforms that modernized Turkey, drawing the lessons of its past an otoman.
Climate – The climate is temperate maritime Turkish Black Sealittoral and subtropical Mediterranean. In January, average temperatures are 5 ° C in the north, in Samsun, Anatolia Plateau -4 ° C to 11 ° C in Kayseri and south to Antalya. Rainfall is low in the south and center (around 400 mm / year) and rich in the north-west Black Sea (1,600 mm / year)

UNDE CADE VĂLUL ISLAMIC AL TURCIEI

În vremurile comunismului, învăţam că turcii erau un popor de asupritori. Învăţam şi eram programaţi să gândim în termeni negativi despre „acei păgîni“ care ne-au prigonit atâta amar de vreme, dar cu care, totuşi, ne-am bătut tot timpul neînfricaţi şi în faţa cărora – povesteau pe larg şi ilustrau cu poze manualele şcolare – am reuşit să ne dovedim întreaga noastră vitejie. După Revoluţie, Turcia a devenit, tot în mentalitatea generală, un rai comercial. În primul rând, era văzută ca un soi de bazar imens, un depozit de mărfuri descoperit de cei ageri la minte, care făceau săptămînal naveta la Istanbul sau Edirne, că era mai aproape, întorcîndu-se de acolo cu pixuri, blugi sau unde făceau bişniţă cu rulmenţi.

Mai apoi, după Turcia asupritoare şi cea comercială, a apărut şi Turcia turistică. Ofertele agenţiilor de turism curgeau gârlă, iar românii, săturaţi de vacanţele autohtone, începeau să descopere exotismul foştilor asupritori. Nu vestigiile istorice ademeneau, ci preţurile şi luxul. Hoarde de turişti au dat astfel năvala, iar spre finele anilor ’90, în vocabularul turcilor apăruseră primele texte de agăţat în româneşte. „Ce mai faci?“, „Bine“, „Bine venit“ s-au transformat rapid în „Hagi“, „Iubesc la Romania“ „Romania, frate meu“. De altfel, cele mai multe etichete puse de turci românilor se referă ori la Ceauşescu (din ce în ce mai rare, totuşi), ori la Hagi.   Ce etichete poartă însă azi turcii, înlăuntrul graniţelor dornice (sau nu) de a se deschide Europei, şi câte Turcii există de fapt în ţara întinsă pe două continente? Pe scurt, cum arată Turcia profundă între laic şi Islam?

Căutarea Turciei profunde avea să treacă atît prin zonele comerciale şi prin cele turistice din sud (întreaga coastă a Mării Mediterane) cît şi înspre zonele estice, înspre graniţa cu Siria şi Iran – zone care, dacă nu sunt omise de ghidurile turistice, sunt cel puţin trecute la capitolul „mai bine nu“, din cauza problemelor ridicate de populaţia kurdă. După aproape şase-şapte ore de condus intens din Bucureşti, ajungi spre orele amiezei în fosta capitală (1365-1453) a Imperiului Otoman, Edirne, oraş avanpost al islamismului în Turcia.

O tradiţie locală e campionatul anual de Yagli Gires – luptele turceşti. Legenda spune că acestea ar fi reminiscenţe ale antrenamentelor foştilor soldaţi otomani. Azi, campionatul, care începe cu parada celor 1000 de luptători, defilînd pe acorduri de muzică ţigănească, este mai mult o atracţie turistică.

Iar turiştii sînt bine primiţi. Mirosurile aromate şi senzaţia de huzur îţi pătrund simţurile, în timp ce baţi străduţele vechi, garnisite cu cîrciumioare şi localuri pline de incofundabila aromă de mangal (care ţi se piteşte în nări şi nu te mai părăseşte întreaga Turcie). Vorbind de localuri, iniţial te poţi decide cu greu unde să te aşezi. Pentru că, pe strada principală cel puţin, stau înşirate unul lîngă altul, toate îmbietoare, luminoase şi pitoreşti. Au însă şi un mic cusur, care poate fi un criteriu serios în a renunţa la ele: pe nicăieri nu se serveşte alcool.

Dacă totuşi simţi nevoia ca, pe lîngă o Haşlama (ciorbă de oaie), Kebab sau Çoban Kavurma (miel prăjit cu ardei, roşii şi usturoi) să strecori prietenos şi un fir alcoolic (bere sau raki, căci vinurile în Turcia sînt extrem de scumpe şi nu mereu la înălţimea preţului), trebuie să părăseşti strada principală, să te afunzi prin vreo uliţă întunecoasă şi puţin populată, să găseşti, în cele din urmă, un restaurant pitit, unde se serveşte alcool dar doar la etaj, cât mai departe adică de ochii lumii. Nici aici nu poţi fi însă pe deplin mulţumit: pentru că, mai europeni ca europenii, turcii interzic fumatul peste tot, şi mai ales în spaţiile închise.

Primul pas în Turcia, prin Edirne, pe străduţe şi uliţe, deşi aflat la graniţa cu Europa, ne-a îndemnat să ne reglăm conduita pentru o ţară islamică. Aici, la început de călătorie, îţi dai seama că, deşi tradiţiile au tangenţă mare cu modernitatea, cu greu poţi spune că mentalităţile se împletesc.

http://www.dilemaveche.ro/sectiune/societate/articol/unde-cade-valul-islamic-al-turciei

BUCĂTĂRIA-TURCEASCĂ

CĂLĂTORIND-PRIN-TURCIA-CAPPADOCIA

CĂLĂTORIND-PRIN-ISTANBUL

CĂLĂTORIND-PRIN-PAMUKKALE

CĂLĂTORIND-PRIN-ANTAKYA


Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s